ساخت سردخانه صنعتی

سرخانه های صنعتی امروزه بسیار فراگیر شده و در وسعت گسترده برای نگهداری مواد غذایی و داروها مورد استفاده قرار می گیرند.

یخچال سازی آریا استیل در زمینه های زیر قادر با ارائه خدمات می باشد:

  • ساخت سردخانه صنعتی زیر صفر
  • ساخت سردخانه صنعتی بالای صفر
  • ساخت سردخانه صنعتی دو مداره

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.