ساخت تونل انجماد

یخچال سازی آریا استیل در زمینه های زیر قادر با ارائه خدمات می باشد:

  • ساخت تونل انجماد خطی
  • ساخت تونل انجماد مارپیچ

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.