ساخت یخچالهای صنعتی و فروشگاهی

یخچال های صنعتی در زندگی روزمره ما نقش اساسی دارند، بطوری که در صورت نبود این یخچال ها زندگی رومزه ما مختل می شود. این یخچال ها در فروشگاه، رستوران‌ها ، قنادی ها و ... کاربرد بسزایی دارند.

یخچال سازی آریا استیل در زمینه های زیر قادر با ارائه خدمات می باشد:

  • ساخت انواع یخچالهای صنعتی
  • ساخت انواع یخچال های فروشگاهی ویترینی
  • ساخت انواع یخچال های فروشگاهی ایستاده
  • ساخت انواع یخچال های قنادی

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.